Çevre Projeleri

Çevre Projeleri

 • Kurumsal Sera Gazı Emisyon Envanteri Hazırlama
 • Karbon Kredisi Danışmanlığı
 • Hava Kalitesi İzleme ve Yönetimi
 • Atık su Arıtma Tesis Dizaynı ve Kurulumu
 • İçme suyu Tesis Dizaynı ve Kurulumu
 • Entegre Katı Atık Yönetimi
 • Geri Kazanım ve Bertaraf Projeleri
 • Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetimi
 • Maden Atıkları, Atık Pil ve diğer Özel Atıklar Yönetimi
 • Elektronik Atık Yönetimi ve Değerli Metal Geri Kazanımı
 • Çevre Yönetim Planı (ÇYP) Hazırlama
 • Acil Durum ve Müdahale Planı Hazırlama
 • Entegre Havza Yönetimi